Zoeken

Heeft U een aanvraag gedaan en geen reactie mogen ontvangen mijnerzijds, kijk dan eens onder de knop misgelopen aanvragen

Laatst Update is van 29-03-2020 21,15 u er zijn 4401 bidprentjes toegevoegd

Totaal staan er nu 36403 bidprentjes op deze site

U kunt in mijn verzameling zoeken door één of meerdere van onderstaande velden in te vullen. voorvoegsels dienen na de fam naam te worden ingevuld, bv op den Camp zoek dan door Camp op den in te voeren in het zoekveld
Letop leestekens zoals ö, é ü en dergelijke zijn bij het invoeren niet toegepast.

Het zoeken in een combinatie van meerdere velden beperkt het aantal treffers.

U kunt ook alleen zoeken op de naam van de partner.

Als u niet weet hoe een familie- of plaatsnaam wordt gespeld kunt u volstaan met het invullen van een deel van de naam.

(leestekens zoals ö, é en dergelijke hoeven niet te worden ingevoerd.)
Dan rest het mij nog iedereen te bedanken voor het doneren van de prentjes.
en succes bij het zoeken

[stap 1 van 3]

familienaam        partner

geboorteplaats

plaats overlijden

 © 2016 – All Rights Reserved. Peter Rongen

Dit is een standaard bidprentje wat door de zusters met de hand werd ingevuld

terug naar Home