Geschiedenis

Bidprentjes, gedachtenisprentje of ook wel ,doodsprentjes genoemd,
Ze komen eind 16 de  begin 17 de eeuw al voor, en is ontstaan in Nederland .
We kennen ze vandaag de dag nog als kleine gedrukte exemplaren die ter nagedachtenis aan de overledene worden uitgebracht.

Er waren vroeger ook regio’s waar men het bidprentje enkele dagen voor de begrafenis cq uitvaartdienst uitdeelde. Dit diende dan tevens als uitnodiging voor de uitvaart.
Tevens werd dit beschouwd als een overlijdensbericht , met aankondiging van de dag en uur van de uitvaartdienst cq begrafenis.
>1882 bk11882 vk

Hendrica Uyttewaal ze is geboren in 1833 en is overleden op 18.11.1882 te Montfoort in den ouderdom van 49 jaren echtgenoot van Cornelis Hoeboer

Het is een uitsluitend Rooms-katholiek gebruik

Een bidprentje, gedachtnisprentje en of doodsprentje, is een aandenken aan een overleden persoon. Deze worden meestal uitgedeeld na of tijdens  de uitvaart en of Crematie dienst.

Bij een kerkelijke uitvaart worden deze prentjes meestal tijdens de offerande uit gedeeld. Dit  word meestal gedaan door het personeel van de uitvaartondernemer, die de plechtigheid verzorgt.

Bij een Crematie dienst worden ze meestal uitgedeeld bij het verlaten van de Aula eveneens door de uitvaart verzorger uit gedeeld

Het bidprentje/doodsprentje dient er om als herinnering aan de overledene te bewaren Samen met de na bestaande van overledene, word z’n prentje samengesteld. De familie krijgt dan de kans om een gedicht(je) of het te voorzien van een persoonlijke tekst. In het laatstgenoemde gaat het meestal over een kort samen gevat levens verhaal.
Tevens worden alle aanwezigen van de afscheidsplechtigheid bedankt voor hun blijken van medeleven

De benaming bidprentjes, spreekt al voor zich zelf en geeft duidelijk aan welke  functie deze bidprentjes , gedachtenisprentjes bij de vele gelovigen hebben vervuld.

Zij zijn  gebruikelijk bij de rooms-katholieke bevolking. Het waren prentjes waarop vaak een gebed stond, vergezeld van een afbeelding van Christus, Maria of een andere bekende heilige. Het was een aansporing tot gebed.

Tegenwoordig worden er geen gebeden meer op geplaatst,
maar een beknopte levensloop, over  het leven van de overledenen.

Vertaling

Gerard Tenback stierf te Amsterdam op 13-02-1822 op 27 jarige leeftijd
begraven op de 16 e van de maand dus Gerard was geboren in het jaar 1795